Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Atatürk Zamanında Ölçü Birimlerinde Yapılan Değişiklikler Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Ağırlık ve Uzunluk Ölçülerinde Yapılan Değişiklikler
Osmanlı zamanında kullanılan uzunluk ölçüleri genellikle endaze, parmak, arşın, adım, ayak ve kulaç olarak sıralanabilir.Osmanlı döneminde 60 cm. veya 65.cm uzunluğa eşit olan endaze, parmak ucundan omuza kadar uzunluğu ifade eden ve ortalama 75,8 cm. kabul edilen arşın ile adım, ayak, kulaç gibi uzunluk ölçüleri kullanılıyordu39. Bu ölçüler standart ölçüler değildi. Hele adım, ayak, kulaç gibi ölçülerle sıhhatli bir iş yapmak hiç mümkün değildi. Bunların yerine 26 Mart 1931 tarih ve 1782 sayılı kanunla modern dünyanın kullandığı metre sistemi kabul edilmiştir. Artık uzunluk ölçümü milimetre, santimetre, desimetre, metre, dekametre, hektometre, kilometre ile ifade edilecektir40.

Osmanlı zamanında kullanılan ağırlık birimi ise en yaygın itibari ile dirhemdi.Ağırlık ölçülerine gelince bu gurubun temel birimi dirhem idi. Dirhem Mısır’da 3,0889 gram, İstanbul’da 3.207 gram idi. 400 dirhem bir okkayı oluşturuyordu. İstanbul için bir okka 1,282 gram ağırlığı ifade etmekte idi. Diğer şehirlerde okkada küçük farklılıklar görülebiliyordu. Okka yerine vakiyye ve kıyye tabirleri de kullanılıyordu. 44 okka bir kantarı, 4 kantar da bir çekiyi ifade etmekte idi ki, bu hesaba göre, 1 kantar 56,408, 1 çeki de 225,632 kilograma karşılık geliyordu. Ancak sonradan 195 okka yani 250 kilogram 1 çeki denildi. Bir başka ağırlık ölçüsü olan batman ise aynı zamanda yüzey ölçüsü olarak da kullanılmış, farklı ülkelerde farklı zamanlarda farklı standartları ifade etmiştir. Altın ve kıymetli taşların ölçümünde kullanılan temel birim ise de kırattır. Kıratın alt ve üst birimleri ve bunların birbirlerine oranları şu şekildedir. 1 3/7 (Bir tam üç bolü yedi) dirhem bir miskali oluşturur. Miskalin 1/4’üne denk, dengin 1/4’üne kırat, kıratın 1/4’üne buğday, buğdayın 1/4’üne fitil, fitilin 1/ 2’sine nakir, nakirin 1/2’sine kıtmir, kıtmirin 1/2’sine zerre denilirdi41.

1782 sayılı kanun ağırlık ölçülerinde de batı standartlarını hakim kılmıştır. Artık ülke içinde ve dışındaki alış-verişlerde miligramdan tona kadar uzanan modern dünyanın ölçü sistemi esas alınacaktır. Kuyumculukta ise yeni şekli ile 2 desigram ağırlığa tekabül eden kırat da kullanılabilecektir42.

Hacim ölçüleri ile tartılan hububat cinsi ticari emtiada ise kile, şinik, tas, ölçek vb. ölçü birimleri kullanılmakta idi. Bu ölçümlerin kendi içerisinde bile tutarlılıkları yoktu. İstanbul kilesi ortalama 25 kilo, ibrail kilesi 100 kilo idi. Kilenin küsuratına kutu denilirdi. 8 kutu 1 İstanbul kilesini teşkil ederdi. Kilenin 1/4’üne de şinik adı verilirdi43. 26 Mart 1931 tarihli kanunla sıvı maddelerin hacim ölçümlerinde litre sistemi getirilmiştir. Bu sistemde mililitreden kilo litreye kadar uzanan bir dereceleme sistemi mevcuttur. Katı ve gaz maddelerin hacimlerinin ölçülmesinde ise milimetreküpten kilometreküpe kadar uzanan bir sistem getirilmiştir44.

Osmanlı Devleti’nde tarla, bahçe gibi arazilerin yüzey ölçümünde dönüm ve çiftlik tabirleri kullanılmıştır. Bir çiftlik arazi verim durumuna göre 60 ile 150 dönüm arasında değişebiliyordu. Dönüm adım hesabı ile tespit edilirdi. Orta adımlarla eni ve boyu 40 adım olan araziye dönüm denilirdi45. Ölçüler kanunu ile yüzey ölçüsü olarak metrekareden kilometrekareye kadar uzanan bir sistem getirilmiştir46.

Ölçülerde değişiklik geç kalınmış bir düzenleme idi. Gelişen dünyada çok önceleri bu uygulamaya geçmek gerekiyordu. Nitekim, kanun çıkmadan üç yıl önce Bursa belediyesi belediye sınırları dahilinde metre cinsinden ölçülerin kullanılması mecburiyetini getirmişti47. Ölçüler kanunu sayesinde ülke içerisinde ölçülerle birlik sağlandığı gibi dış ticaret de kolaylaşmıştır. Genellikle bu yeni sistem halkımız tarafından kabul görmüştür. Ancak kırsal kesimde hâlâ teneke ile tahıl tartmak, bidon ile süt satmak, arşın ile kumaş ölçmek gibi uygulamaların devam ettiği görülmektedir. Bunda insanların kültür eksikliği, önemsememe ve alışkanlıklarını bırakamamalarının da rolü vardır. Ayrıca, kolaycılık ve ekonomik sıkıntılar da bunda önemli bir etkendir. Zira, herkes her yerde bu ölçü aletlerini kolayca elde edememektedir. Ücretsiz ve temini kolay ilkel ölçü birimleri tercih edilebilmektedir. Ancak, halkın okuma-yazma oranı, kültür seviyesi ve ekonomik düzeyi yükseldikçe bu tür uygulamalar azalacaktır.

Ölçülerde Yapılan Yenilikler ve Değişiklikler
Tarih: 1 Nisan 1931

Ülkede ağırlık ve uzunluk ölçülerinde tek bir sistemin uygulanmasını sağlamak ve uluslararası ticari ilişkileri kolaylaştırmak için;
Arşın, endaze, okka, çeki gibi hem belirli olmayan hem de bölgelere göre değişen eski ölçüler kaldırılmış,
Onlu sisteme uygun, metre ve kilogram gibi uzunluk ve ağırlık ölçüleri kabul edilmiştir.


Takvimde Yapılan Yenilikler ve Değişiklikler
Tarih: 1925-1935

Uluslararası ilişkilerde karışıklığı önlemek için;
Hicri ve Rumi takvim kaldırılmış, Miladi takvim kabul edilmiş,
Alaturka saat yerine uluslararası saat kabul edilmiş,
Hafta tatili olarak kabul edilen cuma yerine, pazar günü resmi hafta tatili günü olmuştur.
Atatürk Zamanında Ölçü Birimlerinde Yapılan Değişiklikler Resimleri

 • 3
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 9 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Atatürk Zamanında Ölçü Birimlerinde Yapılan Değişiklikler Sunumları

 • 5
  Önizleme: 9 ay önce

  Atatürk Ölçüler Alanında Yaptığı Yenilikler Slaytı (sunum - pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Atatürk’ün Ölçüler Alanında Yaptığı YeniliklerAmaç: Uluslararası ölçülerle ülkemizde kullanılan ölçüler arasında birlik sağlamaktı.

  2. Sayfa
  Yapılan YeniliklerTAKVİMSAATULUSLARARASI RAKAMLARAĞIRLIK ÖLÇÜLERUZUNLUK ÖLÇÜLERİ

  3. Sayfa
  TAKVİMOsmanlı Devleti döneminde Rumi Takvim kullanılıyordu.26 aralık 1925 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyetin’ de resmi Devlet Takvimi olarak Miladi Takvim kullanılmaya başlandı.

  4. Sayfa
  ESKİ VE YENİ TAKVİM

  5. Sayfa
  ESKİDEN KULLANILAN SAATLER:Güneş SaatiKum saatiSu saatiAteş (mum) saatiKöstekli saatMekanik saatElektronik saat vb…

  6. Sayfa
  SAATTürkiye'de kullanılan saat sistemi 2 OCAK 1926 tarihinden itibaren ‘Günün 24 Saate Taksimine Dair Kanun'un Türkiye Büyük Millet Meclisin’ de kabul edilmesinden sonra kullanılmaya başlandı.

  7. Sayfa
  GÜNEŞ SAATİ:-Bir çubuğunDerecelenmiş tam ve yarımbir dairenin üzerine düşen gölgesi izlenerek kullanılır.Güneş saatleri geceleri Ya da kapalı havalarda kullanılmaz.

  8. Sayfa
  KUM SAATİ:İki cam yuvarın daracık bir boruylabirbirlerine bağlanmasıyla oluşur.Yuvarlardan birinin içinde ince kumvardır. Saatin ters çevrilmesiyle kum borudan diğer boş yuvara akmasıyla olur, boşalma süresi hep aynıdır.

  9. Sayfa
  SU SAATİ: Suyun düzenli biçimde sumiktarını ölçüldüğü birkabın içine veya kaptandışarıya akmasına dayananbir saat türüdür.

  10. Sayfa
  ATEŞ SAATİ (Mum Saati)Petrol lambasının alevi ile çalışan saatmekanizmasında tüketilen yağınbölmeli bir saydam kapta İzlenmesi yada kısılan mumun gölgesinin arkadaki bir cetvel üzerindeki boyuna göre belirlenir.

  11. Sayfa
  KÖSTEKLİ SAAT:Genel olarak kurularak çalışanmekanik bir saat türüdür.Köstekli bir kılıfa konduğu için köstekli saat denir.

  12. Sayfa
  Mekanik ve Elektronik Saatler

  13. Sayfa
  ULUSLAR ARASI RAKAMLARTürkiye'de 1 Haziran 1929 tarihinden sonra Uluslararası rakamların ülke genelinde kullanılması mecbur hale geldi

  14. Sayfa
  Atatürk'ün ölçülerde yaptığı değişiklikler1-DİRHEM,OKKA,KANTAR,BATMAN2-ARŞIN,FERSAH,ENDEZAKULACI 1-KİLOGRAM 2-METRE

  15. Sayfa
  Ağırlık ölçüleriDaha önceden Onlu yönteme göre uygun olan ağırlık ve uzunluk ölçüleri 26 Mart 1931 tarihinden itibaren kabul edilen kanunla yeni ölçüler kullanılmaya başlandı.

  16. Sayfa
  Ağırlık ölçüleri 1 DİRHEM 1 OKKA 1 KANTAR 1-BATMAN3.2GR1.282 KG56.408 KG7.692KG400 DİRHEM44 OKKA6 OKKA

  17. Sayfa
  UZUNLUK ÖLÇÜLERİUzunluk ölçüsü temel birimi metredir. Metre kısaca m ile gösterilir.Uzunluk ölçüleri onar onar büyür ,onar onar küçülür.Büyük birimi küçük birime çevirirken çarparız,Küçük birimi büyük birime çevirirken böleriz.

  18. Sayfa


  19. Sayfa


  20. Sayfa


Atatürk Zamanında Ölçü Birimlerinde Yapılan Değişiklikler Videoları

 • 2
  3 ay önce

  İnkılap Tarihi - Takvim, Saat , Ölçü ve Hafta Tatilinde Yapılan İnkılaplar - TEOG

Atatürk Zamanında Ölçü Birimlerinde Yapılan Değişiklikler Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Atatürk Zamanında Ölçü Birimlerinde Yapılan Değişiklikler Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..